Land refiners

De les fotos s´ha de borrar els adhesius de "RODA" i possar Terrator (no possar res si es difícil

The DUAL BOX M is ideal for building sites, feedlots, outdoor arenas, and on farm and ranch lanes

The DUAL BOX L is ideal for leveling agricultur